BORGERFORSLAG

ÆNDRING AF LOVGIVNING OM HADFORBRYDELSER I DANMARK

Borgerforslaget stiller krav om tre ændringer i straffelovens § 81, nr. 6 og § 266 b: 

  1. Det skal tydeliggøres i lovgivningen, at en hadforbrydelse helt eller delvist kan være motiveret af had.
  2. Kønsidentitet skal inkluderes i lovgivningen om hadforbrydelser
  3. Handicap skal inkluderes i lovgivningen om hadforbrydelser

VIDSTE DU AT…

Den nuværende ordlyd af straffelovens § 266 b er fra 1971. Samfundet har dog siden da forandret sig i sådan en grad, at ordlyden i dag er forældet. Derfor afspejler bestemmelsen ikke vores nuværende samfund og beskytter hverken de ønskede og nuværende målgrupper i bestemmelsen tilstrækkeligt.

VIDSTE DU AT…

Hadforbrydelser har alvorlige konsekvenser for både ofrene, men også for samfundet som helhed. Undersøgelser viser, at ofre for hadforbrydelser efterfølgende lever et liv i frygt, isolerer sig, lider identitetstab og selv udvikler had. Følgevirkningen af dette er, at de udsatte grupper ikke deltager på lige fod i samfundet som resten af befolkningen. Det begrænser ligestillingen og de demokratiske grundprincipper.

VIDSTE DU AT…

Ifølge det Kriminalpræventive Råd, er det vigtigt at kende omfanget for at kunne bekæmpe og forebygge hadforbrydelser. Men som det ser ud i dag, kender vi ikke det reelle omfang på hadforbrydelser begået i Danmark. Til trods for, at der er ca. 5000 selvrapporterede oplevelser med racistisk motiveret hadforbrydelser i Justitsministeriets årlige offerundersøgelse, er der hos politiet kun registeret 312 anmeldelser. Heraf blev kun 12 dømt. Den bekymrende store kløft mellem selvrapporterede oplevelser med hadforbrydelser og egentlig domme indikerer ydermere, hvor svært det er i praksis at blive dømt for en hadforbrydelse. Det understreger den manglende retssikerhed for minoriteter, der har været udsat for en hadforbrydelse.

TIL DIG DER GERNE VIL VIDE MERE OM DEN JURIDISKE OG SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BAGGRUND FOR BORGERFORSLAGET.

VI HAR SAMLET ET NOTAT, DER KAN GIVE DIG ET OVERBLIK OVER ALLE ARGUMENTERNE BAG ÆNDRINGSFORSLAGENE.

NOTATET BLIVER UDGIVET I DEN NÆRMESTE FREMTID.